Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp phiên thứ 30

Ngày 15/11, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 30, khóa XI.

Tham dự có các đồng chí UVTV Tỉnh ủy: Trần Minh Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh; Lâm Đông, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Đức, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; cùng các lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành liên quan.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe Văn phòng Đoàn đại ĐBQH và HĐND tỉnh báo cáo về tiến độ công tác chuẩn bị các nội dung tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023; báo cáo kết quả công tác của HĐND tỉnh năm 2023, chương trình công tác năm 2024; báo cáo sơ kết hoạt động của HĐND tỉnh giữa nhiệm kỳ 2021-2026, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thời gian tới; tờ trình kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023…

Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 30.

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chuẩn bị tất cả các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 20/11/2023. Đối với các tờ trình, các Ban HĐND tỉnh phối hợp triển khai công tác thẩm tra kịp thời và công tác chuẩn bị để đưa ra Thường trực HĐND cho ý kiến. Về các nội dung thảo luận, chất vấn tại kỳ họp, giao Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh rà soát, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đề xuất 2 nhóm giải pháp thảo luận tại kỳ họp lần sau để thống nhất các nhóm giải pháp, tháo gỡ khó khăn các nội dung chất vấn tại kỳ họp HĐND. Về kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu, đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh bám sát các mốc thời gian như kế hoạch, tham mưu Thường trực tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trong kỳ họp cuối năm 2023; giao các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục khảo sát ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng như kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền; giao UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành rà soát, đăng ký danh mục nghị quyết trình HĐND tỉnh thông qua năm 2024 để đảm bảo việc xây dựng ban hành nghị quyết có kế hoạch, chủ động…