Đoàn giám sát 1599 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Thuận Bắc và Ninh Hải

Ngày 26/10, Đoàn giám sát 1599 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Huyện ủy Thuận Bắc về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 25/1/2022 của Tỉnh ủy về xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo (NLTT) của cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU, Huyện ủy Thuận Bắc ban hành kế hoạch chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt; phân công cụ thể trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện. Công tác tổ chức quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển NLTT đảm bảo, phù hợp với đặc điểm địa phương. Đến nay, trên địa bàn huyện có 9 dự NLTT, với tổng công suất 913,225 MW; trong đó có 6 dự án điện gió, điện mặt trời đi vào vận hành thương mại, sản lượng điện hằng năm khoảng 2.540 triệu kWh, doanh thu trên 4.500 tỷ đồng/năm. Đầu tư cải tạo, phát triển lưới điện trung thế 24,969km, lưới điện hạ thế 12,803km; trạm biến áp 33 trạm, với tổng dung lượng 5.853kVA.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Thuận Bắc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động của Huyện ủy Thuận Bắc qua thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU. Đồng chí đề nghị Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện chỉ tiêu, mục tiêu của nghị quyết đề ra. Triển khai đồng bộ các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật để thu hút các nhà đầu tư, nhất là thu hút nhà đầu tư thứ cấp để lấp đầy các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt việc cải cách hành chính, tăng cường phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU.

* Cùng ngày, Đoàn giám sát 1599 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Huyện ủy Ninh Hải về nội dung trên.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Ninh Hải.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Huyện ủy Ninh Hải tiếp tục tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về các nội dung, mục tiêu của Nghị quyết số 20-NQ/TU. Phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy hoạch đảm bảo khả thi, hiệu quả, phù hợp với thực tế địa phương. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính; hỗ trợ giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động đầu tư phát triển NLTT trên địa bàn...