Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023

Ngày 28/9, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV/2023.

Trong quý III, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ động tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ hai huyện Thuận Nam, Ninh Phước đạt kết quả khá, bảo đảm an toàn; thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp luôn được phát huy; công tác huấn luyện chính quy, rèn luyện kỷ luật, trình độ, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh ngày một nâng cao; bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính.

 Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Qúy IV năm 2023. Ảnh: Đ.Anh

Trong những tháng cuối năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục lãnh, chỉ đạo LLVT tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nắm chắc địa bàn, xử trí kịp thời các tình huống không để bị động bất ngờ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với sự cố thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn và các tình huống khác có thể xảy ra; tiếp tục thực thiện tốt đề án 1371 của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 và triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số trong LLVT tỉnh; các hoạt động kỷ niệm 79 năm và hướng đến 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024).