Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023

Ngày 27/4/2023, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 1663/KH-UBND của UBND tỉnh triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023

Mục đích:

- Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, đảm bảo trẻ em được phát triển toàn diện;

- Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em;

- Thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Chủ động giải quyết các vấn đề về trẻ em, phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị tai nạn, thương tích, nhất là đuối nước, tai nạn giao thông. Thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, đặc biệt cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em;

- Xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể trách nhiệm của cơ quan, tổ chức chủ trì, phối hợp thực hiện, vận động nguồn lực để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh.

Yêu cầu:

- Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 theo hướng dẫn tại Thông tư 28/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/02/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em phù hợp với điều kiện của đơn vị, địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Chủ đề: “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”:

Thời gian và phạm vi triển khai:

Thời gian: Tháng hành động từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2023.

Phạm vi triển khai: Trên phạm vi toàn tỉnh.

Thông điệp và khẩu hiệu tryền thông

1. Chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em.

2. Phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em là bảo đảm quyền được sống của trẻ em.

3. Hãy cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Cần dạy bơi để bảo vệ an toàn cho trẻ trong môi trường nước. Ảnh: Văn Nỷ

4. Gọi Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 để thông báo mọi hành vi xâm hại trẻ em.

5. Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động.

6. Gia đình, nhà trường cùng đồng hành để trẻ em được an toàn trên môi trường mạng.

7. Không gian mạng an toàn, công dân số tương lai.

8. Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.

9. Phát luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Các hoạt động chính

1. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023:

Cấp tỉnh: Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.

- Địa điểm dự kiến tổ chức Lễ phát động: Tại Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh huyện Ninh Hải.

- Thời gian tổ chức: Dự kiến 07 giờ 00 phút, ngày 26/5/2023 (Thứ sáu).

- Chủ trì Lễ phát động: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Quy mô Lễ phát động: 400 người tham dự.

Cấp huyện, thành phố: Căn cứ điều kiện của địa phương, tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 từ cuối tháng 5 hoặc ngày 01/6/2023. Khuyến khích các đơn vị tập trung vào nội dung về phòng, chống đuối nước trẻ em, xâm hại trẻ em tại các cơ sở…

2. Tổ chức các hoạt động truyền thông cho trẻ em:

- Tập trung tuyên truyền về chủ đề và các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”. Đăng tải các thông điệp và khẩu hiệu truyền thông của Tháng hành động vì trẻ em.

- Tổ chức chiến dịch truyền thông để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em nhất là đuối nước, tai nạn giao thông.

- Tăng cường nhận thức, kỹ năng của trẻ em, gia đình, cộng đồng chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện.

- Truyền thông về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và đường dây nóng của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh 18008079 (miễn phí) để mọi trẻ em, cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức liên hệ khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em, về các chính sách đối với trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt; tuyên truyền phòng, ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, phòng ngừa; xây dựng phóng sự trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; viết tin, bài trên các chuyên trang, chuyên mục trên Báo Ninh Thuận, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các khẩu hiệu, thông điệp, áp phích, băng rôn, tờ rơi với các nội dung về chủ đề của Tháng hành động. Sử dụng các sản phẩm, tài liệu truyền thông mẫu được đăng tải trên website của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (http://tongdai111.vn) và fanpage Truyền hình Vì Trẻ em VTV1.

- Triển khai các giải pháp, mô hình hoạt động về xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em thuộc trách nhiệm và thẩm quyền để phòng, chống xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đuối nước, tai nạn giao thông; bàn giao quản lý trẻ em trong dịp hè; triển khai các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.

- Tổ chức vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực cho Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp; vận động và phối hợp các nhà tài trợ tổ chức tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ chương trình phẫu thuật tim cho trẻ em bị tim bẩm sinh; phẫu thuật, chỉnh hình phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật.

3. Hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em:

- Tổ chức diễn đàn, chương trình tọa đàm, đối thoại với Lãnh đạo tỉnh để trẻ em bày tỏ ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của trẻ em và lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng các chính sách, văn bản liên quan đến trẻ em.

- Hướng dẫn trẻ em về kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và các vấn đề liên quan đến trẻ em phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành và phát triển của trẻ em. Lựa chọn các hình thức tổ chức hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên các hình thức như các kênh truyền thông báo chí, mạng xã hội...

4. Hoạt động ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6):

- Tổ chức các Đoàn Lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà nhằm động viên các em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em nghèo vượt khó, học giỏi, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; trẻ em bị mắc bệnh hiểm nghèo; trẻ em một số cơ sở bảo trợ, nuôi dưỡng trẻ em...

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, cá nhân gửi lời động viên và tặng quà, học bổng... cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo theo quy định hiện hành.

5. Công tác kiểm tra:

Chủ động tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội; xử lý nghiêm các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em. Kiểm tra, rà soát những nơi không an toàn, có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, thương tích cho trẻ em, việc sử dụng lao động trẻ em; có biện pháp xử lý và khắc phục kịp thời những nơi nguy cơ trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em đảm bảo trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Về tổ chức thực hiện, Kế hoạch của UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức các hoạt động cấp tỉnh nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em cấp tỉnh năm 2023.

- Tham mưu tổ chức Lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại một số vùng khó khăn và tham dự các hoạt động vì trẻ em tại một số đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật của Nhà nước về trẻ em, đặc biệt là phòng, chống xâm hại trẻ em; đăng tải các khẩu hiệu, thông điệp của Tháng hành động, các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

- Tiếp tục vận động các nguồn lực để hỗ trợ cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng, tham gia hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, tặng quà cho trẻ em, nhất là các trẻ em cần sự trợ giúp và vận động ủng hộ xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ  em tỉnh Ninh Thuận.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, cá nhân che giấu, không thông báo, không tố cáo vụ việc, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh và tổng kết Tháng hành động vì trẻ em năm 2023; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.