Giao ban trực tuyến ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I năm 2023

Ngày 31/3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban với Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) và Ban Nội chính các tỉnh, thành ủy về công tác nội chính và PCTNTC quý I/2023.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương kiêm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban: Nội chính, Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và lãnh đạo Công an tỉnh.

Hội nghị đã đánh giá tình hình, kết quả công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2023 của Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương; đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh từ khi thành lập đến nay, từ đó trao đổi, thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta. Ảnh: DM

Tại hội nghị, Ban Nội chính Trung ương cũng quán triệt nội dung, giá trị cốt lõi cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua đó nhấn mạnh, cuốn sách chính là kết quả của việc nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC với nhiều cách làm sáng tạo, khoa học, bài bản, chắc chắn. Nhiều quan điểm, tư tưởng chỉ đạo PCTNTC được khẳng định và phát huy hiệu quả trên thực tế và được cụ thể hóa, thể chế hóa thành các quy định của pháp luật Nhà nước. Cuốn sách cũng đồng thời là “cẩm nang” về công tác đấu tranh PCTNTC ở Việt Nam; phản ánh cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi là một cán bộ trẻ 29 tuổi đến nay là người đứng đầu Đảng ta - tấm gương mẫu mực, giản dị, liêm khiết, nói đi đối với làm, làm hết lòng, hết sức vì Đảng, vì dân. Từ đó giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất cuộc đấu tranh PCTNTC ở Việt Nam, trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, tích cực hành động góp phần đấu tranh chống “giặc nội xâm”; củng cố niềm tin, sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp đấu tranh PCTNTC của Đảng ta.