Đoàn giám sát HĐND tỉnh: Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục

Ngày 21/3, Đoàn giám sát số 2, HĐND tỉnh do đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục, giai đoạn 2018-2022 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội Trú (PTDTNT) THPT tỉnh.

Trường PTDTNT THPT tỉnh hiện có 33 cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ trách quản lý, giảng dạy, chăm sóc cho 273 học sinh (HS), biên chế ở 9 lớp. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường đã tập trung triển khai dạy học theo đối tượng HS; tổ chức cho giáo viên thực hiện phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng HS. Nhờ đó, kết quả dạy học trong giai đoạn 2018-2022 có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ HS có học lực khá giỏi tăng đều hằng năm. Số HS có hạnh kiểm xếp loại tốt, khá năm sau tăng hơn năm trước. Công tác duy trì sĩ số tương đối ổn định.

Đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Lê Thi

Sau khi nghe báo cáo, các kiến nghị, đề xuất của nhà trường, phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao việc nhà trường đảm bảo thực hiện nghiêm túc các chính sách, pháp luật về giáo dục. Đồng chí mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; nỗ lực khắc phục những khó khăn, hạn chế trước mắt, tập trung nâng cao chất lượng dạy và học vì sự nghiệp đào tạo và giáo dục cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tạo nguồn cán bộ cho các vùng khó khăn của tỉnh.