Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Theo báo cáo của Chi nhánh NHNN tỉnh, tính đến cuối tháng 1, nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư trên địa bàn đạt 20.500 tỷ đồng, tăng 142,3 tỷ đồng, tăng 0,7% so với cuối năm 2022. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm từ dân cư 14.100 tỷ đồng, chiếm 68,78% trong tổng nguồn vốn huy động, tăng 84,9 tỷ đồng so với cuối năm 2022; tiền gửi thanh toán, đạt 6.300 tỷ đồng, chiếm 30,73%, tăng 51,9 tỷ đồng; phát hành giấy tờ có giá, đạt 100 tỷ đồng, chiếm 0,49%, tăng 5,5 tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn đạt 37.200 tỷ đồng, tăng 68,4 tỷ đồng, tăng 0,18% so với cuối năm 2022. Trong đó, dư nợ tín dụng trên lĩnh vực nông nghiệp - thủy sản 8.100 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21,77%, giảm 0,33% so với cuối năm 2022; công nghiệp - xây dựng đạt 7.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 18,82%, tăng 20 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ đạt 22.100 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 59,41%, tăng 75 tỷ đồng.

Khách hàng giao dịch tại Vietcombank Ninh Thuận. Ảnh: Văn Nỷ

* Tính đến đầu năm 2023, toàn tỉnh có 50 doanh nghiệp đã lên các sàn thương mại điện tử trong nước; 3 doanh nghiệp xuất khẩu tham gia sàn thương mại điện tử nước ngoài Alibaba; xây dựng 7 bộ thương hiệu trực tuyến cho các sản phẩm OPCOP, đặc thù của tỉnh cho 7 doanh nghiệp, HTX, cơ sở bán hàng trực tuyến. Toàn tỉnh đã thực hiện thu thập thông tin và mở 17.542 tài khoản mua/bán trên sàn Postmart; có 61 gian hàng với 195 sản phẩm; phổ biến, hướng dẫn, đào tạo kỹ năng số cho 100% hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản bán sản phẩm. Ngoài ra, toàn tỉnh có 654 doanh nghiệp công nghệ thông tin đang hoạt động, đạt tổng doanh thu trong lĩnh vực chuyển đổi số trong năm 2022 là 2.236,1 tỷ đồng, chiếm 9,53% GRDP của tỉnh; chủ yếu từ hoạt động kinh tế số ICT chiếm tỷ trọng 6,1% và kinh tế số nền tảng chiếm tỷ trọng 3,4%.

* Trong năm 2022, huyện Ninh Phước đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 84,25 ha (đất nông nghiệp 74,25 ha; đất ở 10 ha), nâng tổng diện tích cấp lên 14.653,845 ha, đạt 95,35% so với diện tích cần cấp. Huyện đã chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp cho 20 trường hợp, với diện tích 3.981m2. Đã hoàn thành và bàn giao mặt bằng 7 dự án: Dự án Đường đôi vào Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Dự án Điện mặt trời Phước Thái 2 và Phước Thái 3, Dự án đường dây mạch 2 Ninh Phước- Tuy Phong- Phan Rí (Phước Hữu); Dự án đường dây 500KV Vân Phong- Vĩnh Tân; Dự án Đập hạ lưu Sông Dinh (xã An Hải), Dự án Thu trữ nước dưới đất để phát triển nông- lâm nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh bền vững trên vùng đất khô hạn ven biển tại xã Phước Hải. Trong năm, đã phát hiện, xử phạt 33 vụ vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, xử phạt số tiền trên 310 triệu đồng; xử phạt 97 vụ vi phạm hành chính lĩnh vực khoáng sản, với số tiền 84,1 triệu đồng.