Ninh Phước: Giao ban công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh quý IV năm 202

Ngày 29/12, huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) vùng giáp ranh giữa huyện Ninh Phước và Thuận Nam quý IV năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2023.

Trong quý IV năm 2022, tình hình ANTT ở vùng giáp ranh giữa huyện Ninh Phước và Thuận Nam có nhiều chuyển biến tích cực. Lực lượng công an đã tổ chức 240 ca tuần tra đảm bảo ANTT, phát hiện 38 trường hợp vi phạm an toàn giao thông; xóa 15 tụ điểm đánh bạc nhỏ lẻ, giải tán 22 nhóm thanh niên tụ tập chơi khuya, gọi hỏi răng đe 95 trường hợp; xử lý 2 vụ phạm pháp hình sự, 3 vụ liên quan đến ANTT, 8 vụ liên quan đến tệ nạn xã hội, 8 vụ vi phạm môi trường… Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đăng tải 166 bài viết và tổ chức 600 lượt tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phương thức hoạt động thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm...

Toàn cảnh Hội nghị giao ban công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh giữa huyện Ninh Phước và Thuận Nam quý IV năm 2022.

Trong quý I năm 2023, cấp ủy, chính quyền vùng giáp ranh Ninh Phước và Thuận Nam tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 60-CT/TU ngày 5/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT vùng giáp ranh”; tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; các lực lượng tăng cường phối hợp nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin về các hoạt động của đối tượng, kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT vùng giáp ranh; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các vùng giáp ranh nhằm đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động của các đối tượng. Tổ chức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm… góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương và vùng giáp ranh.