Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi

Ngày 9-9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4-10-2002 của Chính phủ. Các đồng chí: Hoàng Minh Tế, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam; Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh đến dự.

Qua 20 năm triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH) theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP đã tạo được sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp đều chung tay thực hiện; bộ máy quản trị, quy mô tổ chức của NHCSXH cấp tỉnh và cấp huyện từng bước được ổn định. Đặc biệt, sau khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo của cấp ủy đảng, UBND các cấp được nâng lên rõ rệt, làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, giúp cho việc quản lý hoạt động TDCSXH ngày càng chặt chẽ và phát huy hiệu quả.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Văn Nỷ

Tính đến ngày 31-7-2022, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 2.801,3 tỷ đồng, với 75.888 khách hàng còn dư nợ, tăng 2.722,4 tỷ đồng so với thời điểm NHCSXH tỉnh mới thành lập. Vốn tín dụng ưu đãi đã giúp cho 472.185 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, góp phần giúp 63.279 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, tạo việc làm cho hơn 26.000 lao động được vay vốn hỗ trợ giải quyết việc làm, 66.162 học sinh, sinh viên được vay vốn học tập; xây dựng 87.076 công trình nước sạch và công trình nhà vệ sinh, 8.035 hộ nghèo vay vốn xây dựng nhà ở... Qua đó, góp phần thúc đẩy tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 1,5 - 2%/năm, tạo điều kiện xây dựng hoàn thành 31/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Hoàng Minh Tế, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đăng Khôi.

Ghi nhận thành quả triển khai qua 20 năm triển tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh, đồng chí Hoàng Minh Tế, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam mong muốn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đưa hoạt động của hệ thống NHCSXH tại địa phương ngày càng ổn định. Tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình cho vay; nâng mức cho vay, lãi suất phù hợp, đảm bảo vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ được phủ khắp, trở thành điểm tựa phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các chương trình TDCSXH theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với TDCSXH. UBND các cấp quan tâm cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH; hỗ trợ cơ sở vật chất, địa điểm làm việc để nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Nỷ

Tiếp thu ý kiến và phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các sở, ngành, Chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò phối hợp, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo các định hướng, mục tiêu đề ra, nhất là tập trung làm tốt công tác huy động nguồn lực tài chính; đồng thời, nâng cao chất lượng các chương trình cho vay, đảm bảo vốn tín dụng chính sách được giải ngân kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng...

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư  Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: V.Nỷ

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 15 tập thể và 15 cá nhân; Ủy ban Dân tộc, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho 4 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong hoạt động NHCSXH.