Duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 6-9, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam chủ trì Hội nghị trực tuyến duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức vào ngày 10 và 11-10-2022, với 200 đại biểu chính thức tham dự. Báo cáo chính trị của đại hội gồm 2 phần chính: Đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh - thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh - thiếu nhi, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tường Lâm đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Ninh Thuận trong công tác chuẩn bị đại hội, đặc biệt là nội dung tổng kết, ký kết chương trình phối hợp với UBND tỉnh và tổ chức, diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên, thanh niên. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hoàn thiện dự thảo văn kiện đại hội nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh - thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022, nhất là nguyên nhân các chỉ tiêu chưa đạt để đề ra phương hướng phấn đấu. Về chương trình hành động, cần xác định các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là các vấn đề trọng tâm, đột phá, qua đó thể hiện vai trò của Đoàn trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số; cần xây dựng 3 mô hình, 3 phong trào đảm bảo tính mới, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Việc tổ chức đại hội cần tạo không khí tươi trẻ, quan tâm tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội và bổ sung thêm các diễn đàn thảo luận vào chương trình đại hội.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nghiêm túc tiếp thu những góp ý về công tác chuẩn bị đại hội theo định hướng của Tổ công tác Trung ương Đoàn; phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội, tạo sức lan tỏa, ghi đậm dấu ấn hoạt động của đoàn thanh niên. Đối với tiêu chuẩn công tác nhân sự của đại hội, đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn rà soát tiêu chuẩn theo quy định để có sự điều chỉnh phù hợp, kịp thời theo góp ý của Tổ công tác Trung ương Đoàn.