Phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường nối Ninh Thuận đến Lâm Đồng

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản 544/TTg-CN ngày 27-6-2022 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thành phần 2: Đường từ xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đến ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, xét đề nghị của UBND tỉnh Ninh Thuận và ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thành phần 2: Đường từ xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đến ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng thuộc Dự án Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

UBND tỉnh Ninh Thuận và UBND tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin và số liệu; chỉ đạo thực hiện khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định pháp luật.

Được biết, dự án đường Tân Sơn - Đức Trọng có chiều dài 62 km, trong đó 45 km thuộc huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận và 17 km đi qua huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Tổng mức đầu tư dự án gần 1.500 tỷ đồng, thời gian triển khai và hoàn thành dự kiến 2021-2025.

Đường Tân Sơn - Đức Trọng được chia làm 2 dự án thành phần, trong đó thành phần 1 là đoạn từ thị trấn Tân Sơn đến xã Ma Nới (Ninh Sơn) có chiều dài 22 km, vốn đầu tư trên 486 tỷ đồng; thành phần 2 là đoạn tiếp theo đến ngã tư Tà Năng (Đức Trọng), có chiều dài 40 km, tổng mức đầy tư trên 1.008 tỷ đồng.