Tổ khảo sát của Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Thuận Bắc và Đảng ủy phường Đài Sơn về tình hình thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Vừa qua, Tổ khảo sát của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội dẫn đầu có buổi làm việc với Huyện ủy Thuận Bắc và Đảng ủy Phường Đài Sơn (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) về 10 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về việc tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo ”.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Thuận Bắc đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, Mặt trận, đoàn thể huyện tập trung quán triệt những nội dung trọng tâm đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân trên địa bàn. Công tác tuyên truyền được phổ biến sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, các tổ chức cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia hưởng ứng Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Từ năm 2013 đến nay, toàn huyện huy động 3,714 tỷ đồng và cùng với các chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo khác, huyện tổ chức chi hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở; lắp đặt nước sinh hoạt, hỗ trợ bảo hiểm y tế, phương tiện sản xuất... Góp phần cơ bản giúp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định, nâng cao đời sống; thúc đẩy tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 21,75% năm 2013 xuống còn 13,97% vào cuối năm 2021.

Tổ khảo sát của Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy phường Đài Sơn (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm).

Đối với phường Đài Sơn, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU đã đạt nhiều kết quả tích cực trong việc tham gia đóng góp Quỹ “Vì người nghèo ”, với trên 527 triệu đồng. Từ nguồn vận động, phường tiến hành xây mới và sửa chữa 14 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ vốn sản xuất, nhu yếu phẩm, khám và điều trị bệnh cho hộ nghèo; góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người yếu thế ở địa phương.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Tổ khảo sát ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU của Huyện ủy Thuận Bắc và phường Đài Sơn; đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng các địa phương tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 41-CT/TU trong thời gian tới. Quản lý và phân bổ hợp lý nguồn Quỹ “Vì người nghèo ”; tổ chức hỗ trợ đúng đối tượng, chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình hay để khơi dậy ý chí chủ động, tự lực vươn lên thoát nghèo của người dân. Đảm bảo mục tiêu 100% người nghèo được tiếp cận đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.