6.480 ca mắc COVID-19 được điều trị khỏi; tỉnh thiết lập các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng

Ngày 22-1, cơ quan y tế cấp mã số bổ sung 36 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân từ ngày 27-4-2021 đến nay là 6.651 bệnh nhân, trong đó: Ninh Phước 1.933, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm 2.700, Thuận Nam 523, Ninh Hải 608, Ninh Sơn 373, Thuận Bắc 306 và Bác Ái 208 ca. Trong ngày có 41 ca mắc COVID-19 ra viện, nâng tổng số đến này có 6.480 ca mắc COVID-19 được điều trị khỏi, hiện đang điều trị 113 ca.

Tổng số vắc xin nhận đến nay 1.075.450 liều, đã tiêm 1.087.735 liều. Số người đủ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 là 445.769 người, đạt 106,2%, 415.890 người tiêm mũi 2 và 142.317 người tiêm mũi 3. Tỷ lệ tiêm tại các địa phương: Thuận Nam 108,7%, Phan Rang-Tháp Chàm 107,9%, Bác Ái 123,8%, Ninh Hải 106,5%, Thuận Bắc 105,3%, Ninh Sơn 102,5%, Ninh Phước 101,3%. Số người từ 50 trở lên đã tiêm mũi 1 là 141.338 người đạt 106,4%, 131.066 người tiêm mũi 2 và 41.768 người tiêm mũi 3. Số người từ 65 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 là 42.265 đạt 104,7%, 39.038 người tiêm mũi 2 và 5.475 người tiêm mũi 3. Số người từ 12-17 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 là 58.124 đạt 97,9% và 49.065 người tiêm mũi 2.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin mũi 3 cho người dân ở Tp.Phan Rang-Tháp Chàm. Ảnh: Văn Nỷ

UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 309/KH-UBND Thiết lập các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng tại tỉnh Ninh Thuận nhằm mục đích nâng cao năng lực ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng, phù hợp, hiệu quả tùy theo cấp độ dịch theo phương án “4 tại chỗ”, hạn chế mức thấp nhất bệnh nhân tử vong, góp phần giảm thiểu tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn cho gia đình và xã hội; giảm thiểu tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.