Thực hiện cài đặt phần mềm PC-COVID và quét mã QR

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, qua kiểm tra, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 115.000 số thuê bao cài đặt và sử dụng phần mềm PC-COVID, tỷ lệ cài đặt còn thấp so với dân số và số thuê bao điện thoại đang sử dụng; việc thực hiện quét mã QR của cán bộ, công chức và người dân đến liên hệ công tác tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thời gian qua chưa thường xuyên; việc công khai và quét mã QR tại các địa điểm công cộng như: Chợ, cửa hàng, quán ăn,... chưa nghiêm túc, chưa bố trí người kiểm soát quét mã QR đối với cá nhân nên số lượt quét trên địa bàn tỉnh còn thấp, làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trước vấn đề trên, để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả hơn, UBND tỉnh vừa có Công văn số 6372/UBND-KTTH thực hiện cài đặt phần mềm PC-COVID và quét mã QR, trong đó yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi, triển khai quyết liệt việc cài đặt phần mềm PC-COVID tại địa chỉ https://pccovid.gov.vn/tai-lieu và thực hiện nghiêm túc quét mã QR để kiểm soát thông tin người ra, vào cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh..

Tất cả các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, bến xe, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, buôn bán... trên địa bàn tỉnh sử dụng thống nhất một mã QR (được tạo ra tại địa chỉ https://qr.tokhaiyte.vn) niêm yết tại trụ sở để phục vụ việc truy vết trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 qua quét mã QR.

Bên cạnh đó, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chỉ đạo thường xuyên, theo dõi, giám sát, kiểm tra việc quét mã QR quản lý ra, vào cơ quan, đơn vị; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh việc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đơn vị mình không thực hiện nghiêm túc cài đặt phần mềm PC-COVID và thực hiện quét mã QR khi ra, vào cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh cũng giao Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan sử dụng triệt để hệ thống công nghệ do Trung tâm công nghệ phòng, chống COVID-19 quốc gia cung cấp để phục vụ trong quản lý, truy vết, đồng thời tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, cập nhập dữ liệu tiêm chủng, cập nhập trả kết quả xét nghiệm trên hệ thống của Bộ Y tế...