Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Ninh Sơn

Ngày 10-11, Đoàn kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh huyện Ninh Sơn, UBND thị trấn Tân Sơn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Ninh Sơn.

Qua kiểm tra, các cơ quan, đơn vị đều thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; dán mã QR ở những vị trí dễ quan sát để cán bộ, nhân viên và người dân thuận tiện việc quét mã QR và khai báo y tế khi đến làm việc và liên hệ công tác; cập nhật và phổ biến thông tin kịp thời về cấp độ dịch…

Đoàn kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Ninh Sơn.

Đoàn kiểm tra đề nghị đơn vị triển khai thực hiện mã QR code đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân khi đến giao dịch tại các cơ quan, đơn vị; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện cài đặt phần mềm PC-Covid để thực hiện quét mã QR đúng quy định, hướng dẫn sử dụng phần mềm PC-Covid cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân.