Ngày 28-9 trên địa bàn tỉnh có 16 ca mắc COVID-19 mới (Tính đến 18 giờ ngày 28-9)