Phê duyệt sách giáo khoa tiếng Raglai 1 dạy thực nghiệm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày 21-9, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1839/QĐ-UBND phê duyệt sách giáo khoa tiếng Raglai 1 (SANAUT RADLAI 1) dành cho học sinh và sách hướng dẫn dạy tiếng Raglai dành cho giáo viên để triển khai dạy thực nghiệm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, sách giáo khoa tiếng Raglai 1 được biên soạn theo 6 chủ điểm: Trường em; Mỗi ngày của em; Gia đình em; Em tham gia giao thông; Người bản làng em và Thế giới xung quanh em. Tương ứng với 6 chủ điểm gồm có 70 bài học được cấu trúc theo từng chủ điểm, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng dân tộc thiểu số.

Để triển khai dạy thực nghiệm, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thủ tục in ấn và phát hành Sách giáo khoa tiếng Raglai 1 dành cho học sinh và sách hướng dẫn dạy tiếng Raglai dành cho giáo viên theo quy định; đồng thời, chỉ đạo tổ chức dạy thực nghiệm tiếng Raglai lớp 1 trong năm học 2021-2022 ở tất cả các trường tiểu học vùng dân tộc Raglai theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26-12-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nếu đủ điều kiện về cơ sở vật chất và giáo viên đã được bồi dưỡng tiếng Raglai.