Ngày 15-9 trên địa bàn tỉnh có 8 ca mắc COVID-19 mới (Tính đến 18 giờ ngày 15-9)