Xã Phước Thuận đi đầu trong xây dựng nông thôn mới

Là xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2015, sau hơn 5 năm nỗ lực không ngừng, xã Phước Thuận (Ninh Phước) tiếp tục là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về đích NTM nâng cao vào tháng 6-2021.

Ông Huỳnh Ngọc Du, Chủ tịch UBND xã Phước Thuận cho biết: Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của cả hệ thống chính trị để phát triển kinh tế, xã hội bền vững, xã Phước Thuận đã xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phát động các phong trào xây dựng NTM, thông qua đó huy động toàn xã hội cùng tham gia. Đặc biệt là tổ chức họp Nhân dân tham gia ý kiến xây dựng quy hoạch thực hiện NTM, điểm dân cư nông thôn, quy hoạch sản xuất nông nghiệp, sử dụng đất, nhất là lấy ý kiến Nhân dân về các công trình hạng mục ưu tiên đầu tư.

Nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập người dân, xã Phước Thuận đã có nhiều giải pháp phát huy tiềm năng, lợi thế phù hợp với tình hình thực tiễn sản xuất của địa phương, trong đó chú trọng đến chuyển đổi cơ cấu giống, vật nuôi cho năng suất, chất lượng cao, hình thành các liên minh sản xuất, thu hút các dự án về nông nghiệp để hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, vận động người dân học nghề, tạo việc làm. Địa phương cũng đã phát triển và nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp như: Mô hình trồng táo giăng lưới chắn côn trùng, tưới nước phun mưa, sản xuất nho theo tiêu chuẩn VietGAP kết hợp làm du lịch; mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa với diện tích 324 ha...

Xã Phước Thuận (Ninh Phước) triển khai hiệu quả mô hình tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Từ lợi thế sản xuất, xã đã khuyến khích, vận động các doanh nghiệp, trang trại, tổ chức, cá nhân có điều kiện phát triển các ngành nghề truyền thống và các ngành nghề sản xuất từ các sản phẩm đặc sản của địa phương như: Nho, táo, dê, cừu... Đến nay, trên địa bàn xã có 750 cơ sở sản xuất, trong đó có một số cơ sở đã tạo thương hiệu, uy tín trên thị trường như: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Ba Mọi, Cơ sở kinh doanh dê, cừu Triệu Tín, Cơ sở sản xuất vang nho Thiên Thảo, HTX nho cảnh A8 Phước Thuận... Xã đã xây dựng được chỉ giới địa lý nho Phước Thuận, dê, cừu Phước Thuận, có nhiều sản phẩm được tỉnh công nhận đạt sản phẩm OCOP. Từ việc phát huy tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương đã làm gia tăng giá trị, thương hiệu uy tín sản phẩm, góp phần tăng thu nhập cho người nông dân. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 49,24 triệu đồng/năm, tăng 25,94 triệu đồng/người/năm so với năm 2015.

Để giữ vững 19 tiêu chí NTM đã đạt được, tiếp tục duy trì và phát triển các tiêu chí NTM, xã còn vận động xã hội hóa để thực hiện một số công trình của địa phương như: Đường hoa Hoàng Yến dọc tuyến đường 708 với 500 cây, tổng kinh phí 40 triệu đồng tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; xây dựng sân trường, tường rào và các công trình phụ của các trường học; xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Phú Nhuận kinh phí 200 triệu đồng; chỉnh trang ao sen đình Vạn Phước với tổng kinh phí 100 triệu đồng; Nhân dân đóng góp thực hiện bê tông đường nội thôn, kênh mương; đóng góp tiền xử lý vệ sinh môi trường, hỗ trợ lực lượng an ninh xung kích. Các hộ dân đã tự nguyện hiến 2.500 m2 đất, tham gia hơn 300 ngày công để mở rộng đường giao thông, kênh mương nội đồng. Tổng kinh phí người dân tham gia đóng góp hơn 3,4 tỷ đồng và doanh nghiệp hỗ trợ 2,3 tỷ đồng.

Với việc vận dụng và lồng ghép tốt các chương trình, dự án, huy động đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và trong Nhân dân, từ năm 2016 đến nay, tổng nguồn lực đầu tư toàn xã cho xây dựng NTM đạt hơn 57,7 tỷ đồng. Trong 5 năm qua, xã đã đầu tư trên 4,43 tỷ đồng thực hiện bê tông 13 tuyến đường nông thôn, với chiều dài 4,6 km; góp phần đảm bảo các tiêu chí như 77,6% đường giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê tông hóa; 100% các tuyến chính nội đồng đều bảo đảm được phương tiện cơ giới đi lại phục vụ sản xuất và vận chuyển hàng nông sản. Hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã cũng từng bước được hoàn thiện theo đúng quy hoạch; tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt 95% và tiêu nước chủ động đạt 91%. Trong 5 năm qua, đã có 412 hộ xây dựng nhà mới, hơn 500 hộ sửa chữa nhà, đảm bảo 98,7% hộ dân có nhà ở đạt chuẩn theo quy định. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 1,42% (giảm 51 hộ so với năm 2015) là xã có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất trong toàn huyện; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia hiện nay đạt 100%.

Ông Huỳnh Ngọc Du, Chủ tịch UBND xã Phước Thuận cho biết thêm: Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 trở thành xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xã Phước Thuận đang tiếp tục huy động nguồn lực, triển khai xây dựng bền vững các tiêu chí. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện đề án phát triển sản xuất, hoạt động của các HTX, tổ hợp tác, các mô hình, các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả tạo bước đột phá về tăng trưởng kinh tế, đảm bảo môi trường và phát triển văn hóa xã hội. Huy động nguồn lực đầu tư để nâng cấp các công trình giao thông, thủy lợi, điện, kho chứa, điểm tập kết và tiêu thụ nông sản đáp ứng hiệu quả nhu cầu sản xuất, tiêu thụ và kết nối giữa các nội vùng, liên vùng. Tăng cường cơ cấu lại ngành kinh tế, chuyển đổi các hình thức, phương thức sản xuất mới theo hướng tiên tiến, hiện đại và hiệu quả. Chú trọng phát triển tổ chức sản xuất theo các hình thức trang trại, HTX, tổ hợp tác; hình thành các mô hình liên kết theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm giữa các tổ chức, nông dân với doanh nghiệp; gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến, thương mại, du lịch, dịch vụ. Trong lộ trình phấn đấu, xã đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2023 có 3/7 thôn được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; đến năm 2025 có 7/7 thôn và xã được công nhận đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.