Bác Ái:

Cấp 20.472 thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân

Tính đến hết quý I, huyện Bác Ái đã cấp 856 thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng là người có công với cách mạng; 20.472 thẻ cho người dân trên địa bàn. Huyện Bác Ái cũng đã trao 412 suất quà trị giá 65,92 triệu đồng và hỗ trợ 542,7 triệu đồng cho 3.618 hộ nghèo.