Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Xác định xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) là nhiệm vụ trọng yếu, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quán triệt, thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng (QS,QP) địa phương và các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng nền QPTD.

Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, huy động sức mạnh tổng hợp xây dựng nền QPTD ngày càng vững mạnh.

Đại tá Lưu Xuân Phương, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung phổ biến Luật Quốc phòng, Luật Dân quân Tự vệ (DQTV), Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Lực lượng dự bị động viên (DBĐV); quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới; Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị định số 21 của Chính phủ về xây dựng KVPT; phối hợp với các lực lượng Công an, Biên phòng triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Nghị định 77 và Nghị định 03 của Chính phủ và các nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Quân khu, Tỉnh ủy về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và các nhiệm vụ đột xuất khác. Nhanh chóng cụ thể hóa quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của quân đội thành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát với đặc điểm của địa phương; thường xuyên sơ, tổng kết, đánh giá kết quả và kịp thời đề ra chủ trương lãnh đạo phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo các ngành, các địa phương tăng cường công tác xây dựng, củng cố nền QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND). Đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh lập quy hoạch thế trận phòng thủ và quy hoạch các công trình QP ở khu vực trọng điểm. Kết hợp rà phá bom, mìn, vật liệu nổ hàng trăm ha đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), ổn định đời sống người dân. Nhờ đó, sức mạnh quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng cường cả về tiềm lực và thế trận; KVPT tỉnh, huyện được củng cố vững mạnh, “thế trận lòng dân” được củng cố vững chắc; kết hợp chặt chẽ kinh tế với QP-AN, QP-AN với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH.

Cán bộ, chiến sĩ tại Trung đoàn Bộ binh 896, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ công dân trở về các địa phương
sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung. Ảnh: Tiến Mạnh

Để lực lượng vũ trang thực sự làm nòng cốt trong xây dựng nền QPTD, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên được quan tâm xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) từng bước được nâng lên, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống. Lực lượng DQTV được xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, hoạt động hiệu quả. Lực lượng DBĐV được quản lý chặt chẽ, đăng ký sắp xếp đúng quy định; hằng năm luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân. Các hoạt động diễn tập tác chiến KVPT, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng, tìm kiếm cứu nạn, diễn tập chiến đấu trị an được thực hiện đúng kế hoạch. Công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng được phân cấp thực hiện thường xuyên, hằng năm đạt trên 95%. Công tác chính sách hậu phương quân đội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ gia đình có công, gia đình chính sách, thương bệnh binh, gia đình neo đơn, hộ nghèo... được quan tâm thực hiện đạt nhiều kết quả.

Đáng kể, năm 2020, trước những diễn biến hết sức phức tạp của thiên tai và nhất là đại dịch COVID-19, trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) tham gia phòng, chống dịch; đồng thời tổ chức đón nhận công dân trở về từ Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia thực hiện cách ly y tế tập trung. CB,CS các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh trực tiếp tham gia công tác bảo đảm, phục vụ công dân tại các khu cách ly. Tính đến hết tháng 11-2020, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tiếp nhận 676 công dân tham gia cách ly và 100% công dân đã thực hiện hết thời gian cách ly theo quy định, đảm bảo an toàn và chu đáo. Tinh thần trách nhiệm của CB,CS trong bảo đảm phục vụ cách ly công dân đã để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, tập trung xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND và biên phòng toàn dân trong KVPT tỉnh ngày càng vững chắc. Nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh; chủ động ngăn ngừa, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, sẵn sàng ứng phó các tình huống xảy xa, đặc biệt là góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Xây dựng lực lượng thường trực tinh gọn, chất lượng, DBĐV hùng hậu, DQTV vững mạnh, rộng khắp, thực sự là công cụ sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động ngân sách đầu tư xây dựng thế trận trong KVPT. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về QP. Thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ, tăng cường tác chiến phòng thủ, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT-XH. Bên cạnh đó, thường xuyên xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất nội bộ, đoàn kết quân dân; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.