Thuận Nam: Phát động “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”

Sáng ngày 19-4, huyện Thuận Nam tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2011.

(NTO) Chủ đề của Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm nay là “Sản xuất- kinh doanh- sử dụng thực phẩm theo Luật An toàn thực phẩm”. Lãnh đạo huyện Thuận Nam yêu cầu lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các tổ chức, cơ quan hãy nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình ttrong công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; mỗi người tiêu dùng là một giám sát viên, đấu tranh với các hành vi vi phạm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; hiểu và thực hiện đúng Luật An toàn thực phẩm là trách nhiệm, vì lợi ích của doanh nghiệp và cộng đồng; mọi người biết chọn lựa, chế biến và tiêu dùng thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, cộng đồng.

Sau lễ phát động hơn 50 cán bộ công chức viên chức, đoàn viên, thanh niên trong huyện tham gia diễu hành tuyên truyền cổ động trên các tuyến đường chính của huyện.