Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm thực hiện đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Ngày 14-4, Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 1 năm thực hiện đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, với sự tham gia của 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban chỉ đạo trung ương (BCĐTW) chủ trì Hội nghị. Tại tỉnh ta, đ/c Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong Ban chỉ đạo đề án cùng dự.

Theo báo cáo của Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã thành lập Ban chỉ đạo đề án, 73% số huyện và 49% số xã đã thành lập Ban chỉ đạo hoặc tổ công tác thực hiện đề án. 43/63 tỉnh thành xây dựng chuyên mục tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm trên cổng thông tin điện tử, các báo, đài trung ương, địa phương …

Ở tỉnh ta, tất cả các huyện, thành phố thành lập Ban chỉ đạo đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Qua 1 năm thực hiện, có 6.317 người đã được đào tạo nghề, với tổng kinh phí thực hiện là 10.112 triệu đồng, tỷ lệ người tìm việc làm và tự tạo việc làm đạt trên 70%.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các tỉnh, thành triển khai thực hiện cho được: “4 có và 4 biết”: Có kế hoạch phát triển nhân lực, có danh sách những cơ sở có thể đào tạo những ngành nghề theo nhu cầu địa phương, có chương trình thông tin của tỉnh về học nghề và có hỗ trợ việc làm; Ban chỉ đạo các tỉnh, huyện, xã phải biết được địa chỉ các cở sở làm tốt công tác đào tạo nghề trong và ngoài tỉnh, người lao động phải biết được các chính sách hỗ trợ của đề án, biết được các cơ sở đào tạo nghề mà mình muốn học, biết được khả năng học rồi sẽ làm việc ở đâu…Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, Ban chỉ đạo ở các tỉnh, thành nhanh chóng hoàn thiện và ban hành tiêu chí giám sát kết quả thực hiện đề án…