Thông báo: Giải đáp vướng mắc về tài liệu tham khảo ôn thi Kỳ thi tuyển công chức

Hội đồng thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019 thông báo triệu tập thí sinh để hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của thí sinh qua nghiên cứu tài liệu tham khảo ôn thi cụ thể:

1. Thời gian: Từ ngày 14/03/2020 - 15/03/2020 (thời gian cụ thể theo Phụ lục đính kèm theo Thông báo số 01-TB/HĐTTCC ngày 02/3/2020 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 - Ban Tổ chức đã gửi qua thư điện tử của thí sinh).

2. Địa điểm: Tại Hội trường Ban Tuyên giáo tỉnh ủy - 13 Lê Hồng Phong, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận.

* Lưu ý: Các thí sinh cần chuẩn bị đủ tài liệu các môn thi tương ứng với vị trí việc làm dự thi (đã được Ban Tổ chức tỉnh ủy cung cấp) để thuận tiện trong việc theo dõi, đối chiếu với nội dung hướng dẫn của các Báo cáo viên.

Trường hợp vướng mắc, chưa rõ về nội dung Thông báo này, đề nghị thí sinh cần phản hồi kịp thời thông tin về Ban Tổ chức tỉnh ủy (qua Phòng Tổ chức - Cán bộ, số điện thoại 0259.3827.410) để được hướng dẫn thực hiện và xem xét giải quyết theo quy định.