Tháng Tư bắt đầu thực hiện khảo sát lương 2011

Cuộc khảo sát lương năm 2011 sẽ được Mercer (Mỹ) - một trong những công ty hàng đầu thế giới chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn nhân sự và đại diện tại Việt Nam, TalentNet Corporation, bắt đầu thực hiện từ tháng 4 tới.

Đây là năm thứ 12 liên tiếp Mercer thực hiện khảo sát lương và phúc lợi cho các doanh nghiệp tại Việt Nam, nhằm giúp các doanh nghiệp có cơ sở để so sánh mức lương của công ty mình với thị trường nhằm đưa ra các quyết định về lương bổng hiệu quả hơn.

Để thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp tại hai miền Nam và Bắc, hội thảo đầu tiên hướng dẫn khảo sát lương sẽ được tổ chức vào ngày 7-4 tại Tp. Hồ Chí Minh và ngày 8-4 tại Hà Nội.

Kết quả Khảo sát lương năm 2010 được tiến hành ở 253 công ty liên doanh và công ty nước ngoài thuộc nhiều ngành nghề tại Việt Nam đã cho thấy lương tại doanh nghiệp tăng nhờ kinh tế phục hồi.

Tỷ lệ tăng lương bình quân của doanh nghiệp năm 2010 là 12,4%, cao hơn 0,2% so với mức tăng của năm 2009.

(Nguồn: Vietnam+)