NINH HẢI

Ưu tiên phát triển kinh tế biển gắn với du lịch

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Hải nhiệm kỳ 2011-2015, đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế với tốc độ nhanh, ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế biển gắn với dịch vụ du lịch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại-dịch vụ, công nghiệp-xây dựng và nông nghiệp.

Theo báo cáo đánh giá tình hình kinh tế-xã hội của huyện Ninh Hải, năm 2010, tổng giá trị sản xuất các ngành vượt 0,4% kế hoạch và tăng 1,12% so với năm 2009. Các lĩnh vực thương mại-dịch vụ chiếm tỷ trọng 27%, công nghiệp-xây dựng chiếm tỷ trọng 30%, riêng nông nghiệp (bao gồm các ngành nông, lâm, thủy sản) chiếm tỷ trọng 43% trong cơ cấu kinh tế chung của địa phương. Bước đầu, chuyển dịch dần cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại-dịch vụ và công nghiệp-xây dựng. Thực hiện nhiệm vụ 3 tháng năm 2011, nhìn chung tình hình kinh tế-xã hội ở Ninh Hải cơ bản ổn định, kết quả sản xuất trên một số ngành, lĩnh vực đạt khá. Thương mại-dịch vụ phát triển đã góp phần tăng cao mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ. Về xây dựng cơ bản đã tiếp tục thực hiện 15 công trình chuyển tiếp từ năm 2010 sang, trong đó có 8 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Các công trình xây dựng mới trong năm nay và các công trình chuẩn bị đầu tư đã ghi kế hoạch vốn đang tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ triển khai thi công.

Du khách tham quan, nghỉ dưỡng tại Resort Đen Giòn thuộc khu du lịch Ninh Chử.

Năm 2011, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và NQ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Ninh Hải phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Mục tiêu tổng quát là tiếp tục khơi dậy tiềm năng lợi thế của địa phương, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Trọng tâm là lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch, phối hợp và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đầu tư một số khu du lịch trọng điểm được quy hoạch như: Đầm Nại, Vĩnh Hy, Núi Chúa, Hòn Đỏ, Ninh Chử, Bãi Thùng...; đồng thời đề xuất quy hoạch và tiến hành xây dựng chương trình phát triển kinh tế Đầm Nại phát triển du lịch, vừa phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững. Toàn huyện phấn đấu tăng tốc độ giá trị sản xuất 17%, trong đó thương mại-dịch vụ chiếm tỷ trọng 28,3% và công nghiệp-xây dựng chiếm tỷ trọng 31,8% trong cơ cấu kinh tế chung.

Đồng chí Nguyễn Thanh, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải cho biết, để đưa NQ của Đảng vào cuộc sống, Huyện ủy tập trung chỉ đạo những vấn đề cụ thể, trước mắt trong quý I tập trung chỉ đạo triển khai các chương trình phát triển kinh tế-xã hội theo NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X đề ra. Huyện ủy Ninh Hải xây dựng chương trình hành động để thực hiện các NQ của Tỉnh ủy, các NQ về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch, thương mại và nhiều lĩnh vực khác. Trên cơ sở NQ về kinh tế-xã hội, Ninh Hải tiếp tục tham mưu Thường vụ Tỉnh ủy ban hành NQ về định hướng phát triển thị trấn Khánh Hải thành đô thị gắn với phát triển du lịch biển; chỉ đạo triển khai các hoạt động năm du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung bộ-Phú Yên tại tỉnh ta và xây dựng đề án Trung tâm thương mại dịch vụ Tân - Xuân - Hộ tại xã Hộ Hải và đề án xã hội hóa chợ Xuân Hải. Đặc biệt Huyện ủy Ninh Hải tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện NQ 11 của Chính phủ về triển khai các giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Theo đồng chí Trần Văn Đông, Chủ tịch UBND huyện, để thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy đưa NQ của Đảng vào cuộc sống, UBND huyện đã cụ thể hóa thành các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế-xã hội trọng tâm trong năm nay. Riêng việc thực hiện NQ 11 của Chính phủ, xác định năm nay không mua sắm, trang bị tài sản, các phòng, ban chức năng thực hiện tiết kiệm 10% chi phí hành chính theo như tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. Đối với việc xây dựng kết cấu hạ tầng, Ninh Hải ưu tiên vốn thanh toán các công trình đã hoàn thành, các công trình chuyển tiếp, chuẩn bị đầu tư và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án thiết thực cho đời sống dân sinh; chú trọng nâng cao chất lượng công trình đang thi công, tiết kiệm và chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư.