Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 24-12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Trong năm 2019, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tập trung bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ động phối hợp với các sở, ngành xây dựng kế hoạch, thực hiện hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm. Công tác nghiên cứu, đề xuất các ứng dụng khoa học, công nghệ mới luôn được quan tâm, chú trọng; phát huy tốt vai trò tư vấn, phản biện đối với các đề tài, dự án phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh-thiếu niên và nhi đồng đảm bảo theo đúng kế hoạch.

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: H.Lâm

Năm 2020, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, củng cố và phát triển tổ chức Hội vững mạnh; vận động đội ngũ trí thức các hội thành viên tham gia hoạt động tham vấn, giám sát của HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Nâng cao công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường chuyển giao kỹ thuật tiên tiến trên lĩnh vực sản xuất và đời sống; triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VI năm 2020-2021 và Cuộc thi Sáng tạo thanh-thiếu niên và nhi đồng.