Đánh giá dự án nâng cao năng lực quản lý nguồn nước và cung cấp dịch vụ công

Mục tiêu của dự án là cải thiện cơ chế phối hợp và lập kế hoạch trong quản lý nguồn nước và cung cấp dịch vụ công cấp tỉnh

(NTO) Ngày 10-3, đồng chí Trần Xuân Hoà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì phiên họp đánh giá tiến độ thực hiện Dự án Nâng cao năng lực quản lý nguồn nước và cung cấp dịch vụ công tại Ninh Thuận (gọi tắt là dự án) do Chính phủ Bỉ tài trợ. Tham dự phiên họp có ông Dirk Deprez – đại diện Chính phủ Bỉ, đồng Trưởng ban chỉ đạo dự án.

Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 12-2009, với tổng kinh phí 13.070.000 Euro, trong đó Chính phủ Bỉ tài trợ 1.000.000 USD, còn lại là vốn đối ứng của Việt Nam.

Mục tiêu của dự án là cải thiện cơ chế phối hợp và lập kế hoạch trong quản lý nguồn nước và cung cấp dịch vụ công cấp tỉnh; thiết lập hệ thống quản lý theo lưu vực sông và dịch vụ; cải thiện sức khoẻ, môi trường sống và nâng cao nhận thức cộng đồng, cải tạo cơ sở hạ tầng của 2 thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải), Phước Dân (Ninh Phước).

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, dự án hiện được triển khai khá tốt, tuy nhiên tiến độ thực hiện còn chậm, do vướng một số khó khăn như: nguồn vốn cần thiết để đền bù, giải toả, tái định cư; thiếu cán bộ phục vụ công tác chuyên môn; việc thẩm định, phê duyệt các gói thầu dịch vụ tư vấn của một số bộ, ngành còn chậm…

Trên cơ sở báo cáo của Ban quản lý dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện Chính phủ Bỉ thống nhất yêu cầu các đơn vị liên quan của tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ công việc của dự án có liên quan đến cải cách hành chính; tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành để dự án được triển khai đồng bộ, chặt chẽ; xây dựng cụ thể, đầy đủ chức năng của từng bộ phận nghiệp vụ thuộc Ban quản lý…

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2014.