Tăng lãi suất chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn lên 12%

Ngày 8-3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 379/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng.

 Theo đó, các mức lãi suất trên đồng loạt được điều chỉnh tăng lên 12%/năm. Cụ thể, lãi suất tái chiết khấu tăng từ 7%/năm lên 12%/năm, lãi suất tái cấp vốn tăng từ 11%/năm lên 12%/năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng tăng từ 11% lên 12%/năm.

Trước đó, ngày 17-2, NHNN tăng lãi suất tái cấp vốn từ 9% lên 11%/năm, giữ nguyên lãi suất tái chiết khấu ở mức 7%/năm. Với việc tăng mạnh lãi suất tái chiết khấu và các loại lãi suất khác, NHNN siết chặt thêm việc bơm tiền cho các NHTM, thực hiện đúng nghị định của Chính phủ về việc siết chặt thị trường tín dụng, kiềm chế lạm phát.

Theo HNM Online