Hội thảo xây dựng kế hoạch truyền thông vì sự phát triển nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm

Ngày 3-5, Sở Y tế phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức Hội thảo xây dựng kế hoạch truyền thông vì sự phát triển nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm.

Dự án giảm nhẹ rủi ro và tăng cường khả năng chống chịu thiên tai, lấy trẻ em làm trung tâm tại tỉnh Ninh Thuận thuộc Chương trình hợp tác quốc gia giữa Chính phủ Việt Nam và UNICEF. Qua đó hướng tới việc thúc đẩy sự phát triển ở trẻ em, đặc biệt là những đối tượng dễ bị tổn thương, sử dụng các dịch vụ có lồng ghép quản lý rủi ro thiên tai, qua đó đem lại những kết quả tích cực cho sự phát triển của trẻ em và đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Dự án được thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó tập trung tại một số huyện, xã còn khó khăn, thời gian thực hiện dự án được triển khai từ năm 2017 đến năm 2021.

Hội thảo xây dựng kế hoạch truyền thông vì sự phát triển nhằm
giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm. Ảnh: L.Thi

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung: Xác định mục tiêu truyền thông; nhóm đối tượng truyền thông cần hướng đến; xây dựng và đưa ra thông điệp truyền thông. Bên cạnh đó, hội thảo còn đưa ra cơ chế phối hợp, tăng cường liên kết giữa các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, qua đó nâng cao hiểu biết và khuyến khích hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong nhân dân.