Thuận Bắc: Tăng cường đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy

Trong thời gian qua, công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy (MT) trên địa bàn huyện Thuận Bắc đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần rất lớn đến công tác đảm bảo ANTT tại địa phương.

Lực lượng Công an làm tốt công tác quản lý địa bàn theo dõi hoạt động của các đối tượng; kịp thời phát hiện, xử lý thêm một số đối tượng nghiện và có biện pháp quản lý, tuyên truyền cho quần chúng nhân dân biết về tình hình MT hiện nay. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động phối hợp với lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm MT.

Điểm lại, trong năm 2018, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về MT trên địa bàn Thuận Bắc đã được kiềm chế. Trên địa bàn huyện, không có tội phạm về MT, chủ yếu là các đối tượng sử dụng MT trái phép. Nổi lên là các đối tượng sử dụng MT ở địa phương khác tới địa bàn huyện (nhất là các địa bàn giáp ranh với huyện Ninh Hải, Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), lực lượng chức năng huyện đã bắt và xử lý 4 đối tượng. Đến nay các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng chức năng đã vận động, giáo dục cai nghiện, kết quả đã giảm 7 đối tượng, hiện đang quản lý 3 đối tượng, tập trung ở xã Bắc Phong.

Đạt được kết quả trên, đồng chí Đặng Ngọc Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Bám sát chỉ đạo cấp trên, địa phương đã kịp thời ban hành các Kế hoạch về thực hiện công tác phòng, chống MT; Kế hoạch vận động quần chúng nhân dân tham gia chuyển hóa địa bàn phức tạp về MT (giai đoạn 2017-2020) trên địa bàn huyện Thuận Bắc; Kế hoạch về tổ chức triển khai Tháng hành động phòng, chống MT; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 21/2008-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát MT trong tình hình mới. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả dự án “Xây dựng xã không có tệ nạn MT” trên địa bàn huyện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống MT gắn với việc tiếp tục học tập, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 21/2008-CT/TW; chỉ đạo Phòng Văn hóa thông tin huyện phối hợp với UBND các xã tăng thời lượng tuyên truyền trên loa phát thanh của các thôn, xóm về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác đảm bảo ANTT của lực lượng công an, trong đó chú trọng việc tuyên truyền công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tệ nạn xã hội và MT; lồng ghép nội dung tuyên truyền các văn bản về phòng chống tệ nạn xã hội và xây dựng đời sống mới trong các hội nghị, giao ban, buổi phát động phong trào, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân. Trong năm 2018, đã tổ chức tuyên truyền, lồng ghép phổ biến hơn 147 buổi với khoảng 16.300 lượt người tham gia.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, nắm tình hình trên địa bàn, khu dân cư về việc trồng cây có chất MT; chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát các khu vực phức tạp, giáp ranh. Các ban, ngành, đoàn thể đã chủ động bám sát địa bàn cơ sở vận động nhân dân trên địa bàn các xã về chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng chống MT, tác hại của MT đối với đời sống xã hội; vận động nhân dân không được trồng cây cần sa, cây thuốc phiện và các loại cây gây nghiện khác. UBND các xã đã triển khai thực hiện Kế hoạch Chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự, an toàn xã hội và Kế hoạch Vận động quần chúng nhân dân tham gia chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy.

Đồng chí Đặng Ngọc Minh Quang, cho biết thêm: Phát huy các kết quả đạt được, năm 2019, địa phương tiếp tục triển khai giai đoạn tiếp theo về “Vận động quần chúng nhân dân tham gia chuyển hóa địa bàn phức tạp về MT, giai đoạn 2017-2020”. Tăng cường hoạt động tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà n­ước và các văn bản pháp luật trong lĩnh vực phòng chống TNXH và MT. Tuyên truyền sâu rộng về tác hại của MT đối với đời sống trong cộng đồng xã hội, nâng cao hiểu biết về pháp luật cũng như­ tác hại của MT, đặc biệt là các đối tượng trong lứa tuổi thanh-thiếu niên, học sinh, sinh viên, để mỗi gia đình, cá nhân có ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phong trào bài trừ tệ nạn MT. Đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện MT. Tăng c­ường công tác quản lý địa bàn, tổ chức kiểm tra, khảo sát các tụ điểm có biểu hiện hoạt động tệ nạn xã hội và MT, quản lý chặt chẽ các đối tượng nghiện, các khu vực nhạy cảm có khả năng đối tượng sử dụng để đư­a nguồn MT từ địa ph­ương khác đến các quán cơm, giải khát dọc tuyến Quốc lộ 1A, không để hình thành đư­ờng dây, tụ điểm buôn bán, tiêm chích, sử dụng các chất MT. Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống MT để rút kinh nghiệm và đề ra những việc cần làm trong thời gian tiếp theo; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống MT.

* Hiện nay, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm có 15 Ban bảo vệ dân phố, 109 Tổ bảo vệ dân phố với tổng số 427 thành viên. Đây là lực lược trực tiếp tham gia cùng lực lượng công an, các ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tổ chức tuần tra kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Riêng trong năm 2018, lực lượng này đã nắm được trên 1000 nguồn tin, trong đó có 268 nguồn tin có giá trị, phục vụ cho công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội, tệ nạn MT và mua bán dâm trên địa bàn thành phố.

* Hiện nay, huyện Ninh Sơn đã thành lập được 5 câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ phòng, chống tội phạm với 170 thành viên tham gia; 5 CLB Phụ nữ không có người thân mắc các tệ nạn xã hội với 210 thành viên; 43 CLB “5 không, 3 sạch” có 165 thành viên; 6 CLB Phụ nữ không có hội viên và người thân vi phạm pháp luật có 324 thành viên và 15 Tổ Phụ nữ không có người thân mắc các tệ nạn xã hội với 450 thành viên. Các CLB này đã tích cực tuyên truyền, vận động và tham gia cùng với các lượng lượng chức năng đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, MT, mại dâm… có hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.