Treo cờ Tổ quốc nhân dịp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019), Ngày Quốc tế lao động (1-5) và sự kiện Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận

UBND tỉnh thông báo treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019), Ngày Quốc tế lao động (1-5) và hưởng ứng sự kiện Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận, như sau:Tất cả các cơ quan Đảng, đoàn thể, nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và nhà dân treo cờ Tổ quốc từ ngày 26-4 đến hết ngày 1-5-2019.

Tp. Phan Rang-Tháp Chàm treo cờ Đảng và Tổ quốc nhân dịp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975-30/4/2019), Ngày Quốc tế lao động (1-5) và sự kiện Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận. Ảnh: V.Nỷ