Triển khai công tác thi đua- khen thưởng năm 2019

Ngày 24-4, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua- khen thưởng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh.

Bám sát chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động, năm 2018, UBND tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua; chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện hiệu quả, sáng tạo, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tiễn, chuyên môn. Công tác khen thưởng bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ; chú trọng khuyến khích, động viên nông dân, công nhân, người lao động; kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Phong trào thi đua, công tác khen thưởng đã thực sự trở thành động lực để các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất; các ngành, các cấp, địa phương, cơ quan đơn vị nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác, xây dựng chính quyền, tổ chức Đảng, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc.

Năm 2019, tỉnh ta tiếp tục thực hiện chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019 và chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả đạt được trong công tác thi đua- khen thưởng thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2019 là năm quan trọng quyết định thành công thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII đã đề ra. Công tác thi đua- khen thưởng đóng góp một phần quan trọng, vì vậy cần lưu ý thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm: Từng sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện các phong trào thi đua bám sát mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện; tiêu chí đánh giá thi đua phải cụ thể, sát thực. Thông qua các phong trào thi đua chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thi đua- khen thưởng tại cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và áp dụng các quy trình làm việc theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào công tác thi đua, khen thưởng của các ngành, các cấp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng...

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 15 đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu, dẫn đầu các khối thi đua của tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Đại diện các cụm, khối thi đua đã ký kết giao ước thi đua năm 2019.