Hội thảo về chiến lược phát triển đô thị xanh - Tầm nhìn phát triển Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đến năm 2040

Ngày 24 - 4, UBND tỉnh phối hợp với Đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức Hội thảo về chiến lược phát triển đô thị xanh - Tầm nhìn phát triển Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đến năm 2040. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo còn có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hội thảo có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với định hướng phát triển lâu dài, đảm bảo yếu tố hài hòa và giải quyết các vấn đề môi trường và phát triển bền vững Tp. Phan Rang - Tháp Chàm nói riêng và tỉnh nói chung. Đồng chí yêu cầu các đại biểu đề xuất mong muốn, ý tưởng về xây dựng thành phố thân thiện môi trường, thông minh, đáng sống, với tinh thần trách nhiệm cao để hoàn chỉnh báo cáo một cách tốt nhất, đạt được mục tiêu, hiệu quả của Dự án Cải thiện môi trường đô thị loại II sau này. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý cho thu hút kêu gọi đầu tư phát triển Tp. Phan Rang - Tháp Chàm trở thành đô thị xanh.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội thảo về chiến lực phát triển đô thị xanh.

Tại hội thảo, đại diện đơn vị tư vấn của ADB báo cáo tóm tắt nội dung đề xuất của dự án liên quan đến bối cảnh và mục tiêu, chiến lược phát triển độ thị; tiếp cận đô thị xanh đáng sống; khung quy hoạch; quan hệ đối tác quản lý đô thị và sự phát triển của Tp. Phan Rang Rang - Tháp Chàm. Trình bày hiện trạng, đặc điểm của thành phố, phân tích tiềm năng, lợi thế, định hướng chiến lược cụ thể, đề xuất kế hoạch phát triển.

Các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất những vấn đề liên quan đến tầm nhìn quy hoạch, cấu trúc chiến lược không gian đô thị, dự án cần đầu tư của đô thị thông minh. Phân tích các thế mạnh, mặt yếu, thách thức và cơ hội cho sự phát triển đô thị xanh, xác định mục đích và nhiệm vụ, kế hoạch hành động.