Cần khắc phục tình trạng nuôi heo thả rong

Tại các thôn Ú, Gia Rót, Do, Tà Nơi thuộc xã Ma Nới (Ninh Sơn), người dân lâu nay vẫn còn giữ thói quen chăn thả heo rong trong khu vực nhà ở.

Mặc dù đến thời điểm này bệnh Dịch tả lợn Châu Phi chưa lây lan vào địa bàn tỉnh ta, nhưng thói quen nuôi heo thả rong của người dân gây mất vệ sinh và ảnh hưởng tới môi trường chung quanh…

Tình trạng nuôi heo thả rong ở thôn Do, xã Ma Nới (Ninh Sơn).

Vì là vùng miền núi nên việc tiếp cận thông tin còn hạn chế. Đề nghị các cấp chính quyền địa phương cần tổ chức tuyên truyền đến người dân không nuôi heo thả rong, cần xây dựng chuồng trại để phòng chống các dịch bệnh và giữ vệ sinh chung tại khu dân cư.