Đường liên xã xuống cấp

Tuyến đường liên xã thuộc thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu (Ninh Phước) bị xuống cấp trầm trọng, xuất hiện nhiều “ổ voi, ổ gà” gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng sớm khắc phục tình trạng trên.

Đường liên xã xuống cấp trầm trọng.