Ủy ban nhân dân tỉnh: Tổng kết 5 năm thực hiện công tác xây dựng xã hội học tập

Ngày 21-2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện công tác xây dựng xã hội học tập (XHHT). Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân
có thành tích trong phong trào xây dựng XHHT

Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2006-2010” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg ngày 18-5-2005 và ngày 3-5-2006, UBND tỉnh ra Quyết định số 1237/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2006-2010”. Trong 5 năm, Ban chỉ đạo đã tiến hành 3 đợt kiểm tra ở tất cả các huyện, thành phố; chỉ đạo, hướng dẫn 24 xã, phường, thị trấn triển khai các hoạt động trong xây dựng XHHT và phát triển Trung tâm học tập cộng đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 63 Trung tâm học tập cộng đồng, nhiều trung tâm đã phát huy được hiệu quả; hơn 9 ngàn lượt cán bộ xã, phường, thị trấn tham gia học tập, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực công tác, chiếm tỷ lệ 52%; hơn 4.600 lượt cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, ngoại ngữ, tin học… Đội ngũ cán bộ xã đang dần được trẻ hóa và có tinh thần học hỏi, cầu tiến… Riêng về công tác khuyến học: Tính đến tháng 12-2010, Quỹ Khuyến học các cấp đã vận động được gần 17 tỷ đồng, cấp 920 suất học bổng, tặng 490 xe đạp, 5 xe lăn, 28 máy vi tính, hỗ trợ 1.158 học sinh nghèo và 39 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Toàn tỉnh có 73 ngàn gia đình đăng ký gia đình hiếu học và 151 dòng họ khuyến học. Nhiều địa phương đã gắn kết phong trào xây dựng XHHT với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhờ đó, phong trào học tập trong nhân dân đã có những chuyển biến tích cực…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được, ghi nhận sự cố gắng của Ban chỉ đạo các cấp, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào XHHT. Tuy nhiên, hiện nay toàn tỉnh còn hơn 14 ngàn người mù chữ và nguy cơ tái mù khá lớn; trình độ học vấn và đào tạo nghề còn thấp, nhất là miền núi, vùng sâu, vùng xa. Số lượng người có trình độ đại học và sau đại học chưa nhiều… Đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo các cấp quán triệt những bài học rút ra, cần rút kinh nghiệm, khắc phục các khuyết điểm, hạn chế để đưa phong trào xây dựng XHHT ngày càng phát triển rộng khắp.