Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội

(NTO) Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra mục tiêu tổng quát là tăng cường đoàn kết, phát huy lợi thế về chất lượng nguồn nhân lực, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường cải cách hành chính, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Theo đồng chí Hồ Văn Hùng, Bí thư Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh, qua giữa nhiệm kỳ (3 năm) thực hiện, đã có 7/8 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối đề ra, trong đó đáng chú ý là các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng.

Theo đánh giá chung, nửa nhiệm kỳ qua công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối có nhiều chuyển biến tích cực, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đã sớm cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ để tập trung lãnh đạo. Việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong từng cấp ủy đảng và mỗi cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), công chức, viên chức. Kết quả xét phân loại chất lượng tổ chức đảng, ĐV phản ánh tương đối sát, đúng với tình hình thực tế hoạt động của cơ sở. Từ năm 2015-2017, số tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong sạch, vững mạnh bình quân đạt 91,8%, trong đó có 31 TCCSĐ và 10 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền; có 49 ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy khối khen thưởng. Công tác kết nạp ĐV mới được chú trọng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp được 440 ĐV, đạt 88% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội.

Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh ủng hộ xây dựng công trình “Đường bê tông nội thôn”
tại thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải (Ninh Hải). Ảnh: Hồng Lâm.

Đảng bộ Khối CCQ tỉnh hiện có 2.319 ĐV, tăng 240 ĐV so với đầu nhiệm kỳ, sinh hoạt tại 56 TCCSĐ, trong đó có 25 đảng bộ cơ sở (157 chi bộ trực thuộc) và 31 chi bộ cơ sở. Công tác quản lý, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ ĐV được thực hiện thường xuyên. Nhiều cấp ủy đã cùng với thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tạo điều kiện cho ĐV tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay, toàn Đảng bộ khối có 1.080 ĐV có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học (tăng 231 người so với đầu nhiệm kỳ), 259 ĐV có trình độ thạc sỹ (tăng 102 người), 9 ĐV có trình độ tiến sỹ; về trình độ lý luận chính trị cao cấp trở lên có 558 ĐV (đầu nhiệm kỳ là 126 ĐV). Phần lớn ĐV của Đảng bộ đã phát huy được tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, có bản lĩnh chính trị vững vàng; giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương nơi cư trú; gương mẫu đi đầu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng luôn được Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh quan tâm lãnh đạo, thực hiện đúng theo quy định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ Khối đã tổ chức 25 cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng công tác giám sát theo chuyên đề, giám sát sinh hoạt định kỳ đối với TCCSĐ, cấp uỷ và ĐV trong Đảng bộ Khối; đồng thời tiến hành kiểm tra các tổ chức đảng và ĐV có dấu hiệu vi phạm. Qua đó, đã giải quyết đơn tố cáo 16 trường hợp ĐV sai phạm (Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy giải quyết 6 trường hợp, cấp ủy cơ sở giải quyết 10 trường hợp), trong đó khiển trách 13 trường hợp và cảnh cáo 3 trường hợp ĐV sai phạm. Qua công tác kiểm tra, giám sát, đã từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối giữa nhiệm kỳ, điểm nổi bật là trong những năm qua Đảng uỷ khối đã có sự đổi mới, sáng tạo trong việc ban hành sổ tay đăng ký nêu gương làm theo Bác; tổ chức hội thi tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Nhờ vậy vai trò “nêu gương” của cấp ủy, người đứng đầu phát huy, tạo động lực mạnh mẽ trong việc tập trung lãnh đạo CB, ĐV, công chức, viên chức ra sức thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị, ngành đề ra trong nhiệm kỳ và hằng năm. Đặc biệt, qua phát động phong trào “dân vận khéo” chung tay xây dựng nông thôn mới, đã tạo sức lan toả lớn trong toàn khối CCQ tỉnh. Cụ thể, năm 2016, Đảng bộ khối ủng hộ 450 triệu đồng xây dựng công trình trụ sở văn hoá thôn Lạc Nghiệp 1, xã Cà Ná (Thuận Nam); năm 2017 ủng hộ 350 triệu đồng xây dựng công trình đường giao thông bê tông liên thôn Tân Tiến - Tân Hiệp, xã Hoà Sơn (Ninh Sơn); năm 2018 ủng hộ 350 triệu đồng xây dựng công trình “Đường bê tông nội thôn” tại thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải (Ninh Hải).

Tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI, trong những năm tới, toàn Đảng bộ khối CCQ tỉnh tập trung tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong CB, ĐV gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là CB lãnh đạo chủ chốt các cấp. Trọng tâm là phát huy vai trò chủ động của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc phối hợp với chính quyền lãnh đạo CB, ĐV, công chức, viên chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hằng năm của cơ quan, đơn vị.