Ninh Hải: Triển khai công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019

(NTO) Ngày 30-8, huyện Ninh Hải tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV)năm học 2017 – 2018 và đề ra nhiệm vụ trong năm học 2018 - 2019.

Trong năm học 2017 – 2018, số trường triển khai BHYT trong HSSV đạt 100%; có 13.015/14.030 HSSV tham gia BHXH trong diện bắt buộc, đạt 92,7%, tăng 2% so với năm học trước.

Trong năm học 2018 – 2019, huyện Ninh Hải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHYT trong HSSV; thực hiện tốt công tác y tế trường học và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV. Đồng thời, BHXH đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phối hợp với ngành y tế tạo mọi điều kiện thuận lợi cho HSSV khi khám, chữa bệnh. Phấn đấu tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đạt 100% so với số HSSV thuộc diện phải tham gia BHYT.

Nhân dịp này, BHXH tỉnh tặng Giấy khen cho 26 tập thể và 17 cá nhân; UBND huyện tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 2 cá nhân đạt thành tích “Hoàn thành tốt trong công tác tuyên truyền, phối hợp thực hiện BHYT trong HSSV năm học 2017 – 2018”.