Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học năm học 2018- 2019

(NTO) Đến cuối tháng 8-2018, học sinh (HS) từ cấp học Mầm non đến THPT trên địa bàn tỉnh ta chính thức bước vào năm học mới 2018- 2019. Ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huy động mọi nguồn lực đầu tư nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh nhà.

Đây là năm học thứ tư, toàn ngành tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trọng tâm là đổi mới phương pháp dạy và học tiếp cận với trình độ tiên tiến, nâng cao chất lượng giáo dục, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Các em học sinh lớp 10 của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
phấn khởi bước vào năm học mới 2018- 2019. Ảnh: Sơn Ngọc

Đồng chí Nguyễn Bá Ninh, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Trong năm học 2017-2018, toàn tỉnh có 10.629 cán bộ quản lý, giáo viên thuộc 335 cơ sở giáo dục, đào tạo đảm nhận giảng dạy 136.562 HS các cấp học. Sở GD&ĐT chỉ đạo thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của HS. Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, phụ huynh HS quan tâm đồng hành cùng ngành GD&ĐT chăm lo chu đáo việc học tập cho con em. Với phương châm xây dựng trường lớp chất lượng- bền vững- phát triển, các cơ sở giáo dục chủ động điều chỉnh nội dung các môn học, các hoạt động giáo dục linh hoạt phù hợp với từng đối tượng HS và điều kiện thực tiễn địa phương. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy, tổ chức lồng ghép, tích hợp các nội dung dạy học theo chủ đề, liên môn. Tăng cường ôn tập củng cố vững chắc kiến thức cho HS lớp 12 tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đạt kết quả cao. Cơ sở trường lớp được đầu tư theo hướng kiên cố hóa, đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành nêu cao trách nhiệm nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo, tích cực học tập nâng cao chuẩn nghiệp vụ thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy. Toàn ngành tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 30- 8-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học và đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Kết quả năm học vừa qua, chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, HS cấp TH có trên 99% xếp loại năng lực và phẩm chất đánh giá đạt; HS cấp THCS xếp loại học lực từ trung bình trở lên đạt 93,7%, tăng 0,6%; HS cấp THPT xếp loại học lực từ trung bình trở lên đạt 93,8%, tăng 3,5% so với năm học trước. HS các cấp học phổ thông duy trì sĩ số đạt 98,95%, giảm 0,05% so với năm học 2016- 2017. HS lớp 5 hoàn thành chương trình TH đạt 99,9%; HS lớp 9 có 7.671 em tốt nghiệp THCS đạt 99,53%; HS lớp 12 có 5.132 em đỗ tốt nghiệp THPT đạt 94,06%, tăng 1,16% so với năm học 2016-2017, trong đó có khoảng 65% HS tốt nghiệp THPT trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Công tác tổ chức thi THPT quốc gia được tổ chức chu đáo và chấm thi bảo đảm khách quan, phản ảnh thực chất kết quả học tập của HS. Toàn tỉnh có 222 HS đạt giải kỳ thi tuyển chọn HS giỏi cấp tỉnh và 4 HS đạt giải HS giỏi cấp quốc gia, tăng 3 HS so với năm học trước. Toàn ngành có 19 đơn vị trường học vinh dự được UBND tỉnh và Bộ GD& ĐT tặng Cờ Thi đua xuất sắc; 13 giáo viên và HS được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc năm học 2017- 2018.

Năm học mới 2018- 2019, toàn tỉnh dự kiến có 138.000 HS các cấp học được đến trường học tập tại 335 cơ sở giáo dục, tăng trên 1.400 HS so với năm học 2017- 2018. Trong đó, cấp học Mầm non có 27.000 HS; cấp TH có 57.000 HS; cấp THCS có 37.500 HS; cấp THPT có 16.500 HS. Ngành GD& ĐT huy động các nguồn lực xã hội đầu tư gần 167 tỷ đồng xây dựng nhiều công trình đưa vào sử dụng phục vụ tốt nhiệm vụ năm học mới. Trong đó, xây mới 128 phòng học tại 25 trường mầm non, tiểu học thuộc các xã miền núi, đặc biệt khó khăn và sửa chữa 176 phòng học. Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở trường, lớp học theo tinh thần Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 30- 8- 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án sắp xếp lại mạng lưới trường lớp học và đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 10-10-2017 của UBND tỉnh. Đến nay, các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch sắp xếp mạng lưới trường, lớp học, cán bộ quản lý giáo dục; tiến hành sáp nhập một số trường mẫu giáo, trường TH và các điểm lẻ về điểm trường chính, bảo đảm ổn định việc học tập của các em HS trong năm học mới. Sở GD&ĐT đã trình cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án hợp nhất Trung tâm GDTX tỉnh và Trung tâm KTTH- Hướng nghiệp Phan Rang thành Trung tâm GDTX-Hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đồng chí Nguyễn Bá Ninh, cho biết thêm: Ngành GD&ĐT tập trung quán triệt thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2018- 2019 theo hướng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp về trách nhiệm vai trò của người đứng đầu trong thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Tập trung đổi mới hiệu quả phương pháp dạy và học từ bậc Mầm non đến THPT; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt môn học tiếng Anh ở các cấp học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và công tác quản lý giáo dục. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo. Tăng cường hợp tác trong và ngoài nước về lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng cơ sở trường lớp, thiết bị giáo dục đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy của giáo viên và học tập của HS. Toàn ngành GD& ĐT quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới 2018- 2019, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.