TỔ CHỨC BỘ MÁY BÁO NINH THUẬN

Báo Ninh Thuận là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Báo Ninh Thuận hiện xuất bản 4 kỳ/tuần vào các ngày thứ hai, tư, sáu và thứ 7 với 8 trang. Ngoài ra còn xuất bản các ấn phẩm sau: Tin ảnh, phát hành 1kỳ/tháng, phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh; tập sách Người tốt - Việc tốt xuất bản 1 kỳ/năm vào dịp kỷ niệm Quốc khánh (2-9), nhằm nêu gương điển hình tiên tiến của những tập thể và cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước trong tỉnh. Mỗi năm xuất bản 2 đặc san: Đặc san Tháng Tư - nhân dịp kỷ niệm Ngày giải phóng quê hương Ninh Thuận và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đặc san Xuân - mừng năm mới. Ngoài ra Báo Ninh Thuận còn phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam xuất bản một kỳ/tháng tập Báo ảnh Dân tộc và Miền núi bằng song ngữ Việt - Chăm phát hành trong vùng đồng bào dân tộc Chăm của hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Riêng Báo điện tử Ninh Thuận (NTO) đã hoạt động từ năm 2011, được cập nhật 24/24 giờ.

Báo Ninh Thuận hiện có 3 phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Tòa soạn - Báo điện tử; Phòng Phóng viên - Bạn đọc và Phòng Hành chính - Trị sự.

I/ Lãnh đạo:

1. Tổng Biên tập: Dương Ái Quân

ĐT: (0259)3828999

DĐ: 0913822189

Email: duongaiquanbnt@gmail.com

2.  Phó Tổng Biên tập: Lê Xuân Quang

ĐT: (0259) 3516266

DĐ: 0918457533

Email: xuanquangbtc@gmail.com

II/ Phòng Tòa soạn - Báo Điện tử:

1. Trưởng phòng: Trần Văn Thanh

ĐT: (0259) 3822667

DĐ: 0911689899

Email: vanthanhbao@gmail.com

2.  Phó Trưởng phòng: Lê Phi Pháp

DĐ: 0979045253

Email: lephapnt@gmail.com

3.  Phó Trưởng phòng: Hồ Văn Nỷ

DĐ: 0949186459

Email: nybaont@gmail.com

III/ Phòng Phóng viên-Bạn đọc:

1. Trưởng phòng: Nguyễn Văn Minh

ĐT: (0259) 3830324

DĐ: 0918650763

Email: minhbnt@gmail.com

2.  Phó Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Bính

ĐT: (0259) 3830324

DĐ: 0944364444

Email: baoninhthuan@gmail.com

3.  Phó Trưởng phòng: Nguyễn Anh Tùng

DĐ: 0911689899

Email: vanthanhbao@gmail.com

IV/ Phòng Hành chính - Trị sự

1. Phan Thị Mười: Trưởng phòng

ĐT: (0259) 3833164

DĐ: 0989601416

Email: muoilebnt@gmail.com