Mặt trận Thuận Bắc vận động nhân dân phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản

(NTO) Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Bắc đã chủ động phối hợp với HĐND các cấp trong công tác tiếp xúc cử tri; hiệp thương với các tổ chức thành viên về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Đặc biệt đã tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đồng chí Dương Thanh Bảo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Bắc cho biết: “Để tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết các tầng lớp nhân dân, cùng với tham gia phản biện và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc, tôn giáo, các cấp Mặt trận trong huyện vận động nhân dân hưởng ứng nội dung “Sáng - xanh - sạch - đẹp” của phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới”. Theo đó, các xã Lợi Hải, Công Hải, Phước Kháng thành lập các tổ thu gom rác; cùng các xã Phước Chiến, Bắc Sơn vận động nhân dân tham gia giữ vệ sinh môi trường, không nuôi heo thả rong trong khu dân cư; riêng xã Lợi Hải còn di dời được chuồng trại ra khỏi khu dân cư. Nhiều nơi đang tiếp tục nhân rộng việc thắp sáng đường nông thôn, đơn cử như MTTQ xã Công Hải vận động được các dòng họ tại thôn Suối Vang, nhân dân thôn Hiệp Thành và xã Lợi Hải vận động được nhân dân các thôn Suối Đá, Ấn Đạt, mỗi hộ dân đóng góp 10.000 đồng/tháng để chi phí điện thắp sáng.

Lãnh đạo UBND huyện Thuận Bắc thăm mô hình “1 phải, 5 giảm” trên
cây lúa do Mặt trận Tổ quốc xã Lợi Hải vận động nhân dân thực hiện.

Về sản xuất nông nghiệp, Mặt trận các xã phối hợp vận động nhân rộng mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa quy mô 948 ha (gồm: Bắc Phong 480 ha, Bắc Sơn 260 ha, Lợi Hải 78 ha, Công Hải 130 ha); chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, cụ thể trồng 6,5 ha măng tây xanh tại các xã Lợi Hải, Bắc Phong, Bắc Sơn, 3,5 ha bưởi da xanh ở xã Công Hải, 1 ha mãng cầu dai tại xã Lợi Hải. Trong chăn nuôi, đáng chú ý có mô hình nuôi heo rừng lai với hơn 120 con giống của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp xã Bắc Phong; nuôi heo đen, gà của HTX Dịch vụ Nông nghiệp Suối Đá, xã Lợi Hải. Để ứng phó với hạn hán, Mặt trận phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung tuyên truyền cho các hộ dân sử dụng nước tiết kiệm và chia sẻ nguồn nước trong cộng đồng dân cư; vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng cạn sử dụng ít nước; dự trữ thức ăn và nước uống cho gia súc, tăng cường trồng cỏ phục vụ chăn nuôi.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với chính quyền hỗ trợ sửa chữa và xây mới 180 căn nhà từ các nguồn tài trợ cho 4 xã: Bắc Sơn, Lợi Hải, Công Hải, Phước Kháng, Phước Chiến. Để góp phần xây dựng hạ tầng nông thôn khang trang hơn, trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận các xã đã kịp thời kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, đồng thời tiến hành giám sát thi công tuyến đường nội đồng (xã Bắc Phong), giám sát việc xây dựng nhà bị thiệt hại sau mưa, bão (xã Bắc Sơn). Đặc biệt để nâng thu nhập cho người dân, MTTQ huyện, xã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hội nghị tư vấn đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Tính từ đầu năm đến nay, Thuận Bắc đã giới thiệu và giải quyết việc làm cho 618 lao động, đạt 68,7% kế hoạch, trong đó đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đưa 10 lao động sang làm việc nước ngoài; tổ chức tư vấn việc làm và xuất khẩu lao động cho 150 lao động tại các địa phương tham gia.

Với phương châm “Lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân”, góp phần xây dựng huyện Thuận Bắc ngày càng văn minh và phát triển, theo đồng chí Dương Thanh Bảo, MTTQ huyện tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cụ thể từ nay đến cuối năm, Mặt trận các cấp tiếp tục phát huy vai trò của các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc. Qua đó củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức mạnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2018. Trước mắt, tập trung triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” và nhân rộng các mô hình, điển hình có hiệu quả. Phối hợp thực hiện tốt các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, người có công.