Nếu có

(NTO)...Nếu có phải chia xa

Thì giấu kín niềm đau.

Bởi anh sẽ quên thôi

Chẳng màng lời đã hứa.

Thà cứ quay lưng đi

Đừng làm tim em nợ.

Ai có đủ bao dung

Gắn mảnh vỡ cuộc tình?