Ban Chỉ đạo phát triển du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2018

(NTO) Ngày 12-3, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác phát triển du lịch năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Trong năm 2017, khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Ninh Thuận đạt 1,9 triệu lượt, tăng 12,4% so với năm trước và đạt 108,8% kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế đạt 61.000 lượt; khách nội địa đạt 1,8 triệu lượt. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 883 tỷ đồng, tăng 117,73% so với cùng kỳ, đạt 101,5% kế hoạch. Năm qua, công tác quản lý nhà nước về du lịch có nhiều chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực; công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách và công tác phối hợp quản lý kinh doanh du lịch được triển khai đồng bộ, đặc biệt là đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động du lịch, qua đó tạo được sự hấp dẫn, thân thiện đối với du khách…

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2018, ngành Du lịch phấn đấu chỉ tiêu tăng trưởng đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể: Lượt khách ước đạt 2,1 triệu lượt; trong đó khách quốc tế ước đạt 100 ngàn lượt, khách nội địa ước đạt 2 triệu lượt. Thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 1.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương đối với công tác phát triển du lịch của tỉnh trong năm 2017. Tuy nhiên đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót đối với hoạt động du lịch trong thời gian qua, đặc biệt là một số dự án du lịch quy mô lớn chậm triển khai hoặc giãn tiến độ; công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương trong việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư và hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết vướng mắc chưa được quan tâm đúng mức; công tác kêu gọi, thu hút đầu tư du lịch chưa mang lại hiệu quả cao; nguồn nhân lực du lịch trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế… Năm 2018, đồng chí đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch, trong đó cần tiếp tục rà soát, kiểm tra các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp du lịch, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết; tập trung đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tạo sự thân thiện đối với du khách; đẩy mạnh và đổi mới công tác quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước với nhiều cách làm đa dạng, phong phú; xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, địa phương cần thể hiện sự quyết tâm đối với công tác phát triển du lịch, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo.