Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 2, năm 2018

(NTO) Ngày 7-3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 855/KH-UBND triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lần thứ 2, năm 2018. Theo đó, Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 2 sẽ được tổ chức từ ngày 1 đến 31-5-2018 trên phạm vi toàn tỉnh.

Với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp”, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện ATVSLĐ phù hợp với từng nhóm đối tượng; cung cấp các tài liệu, thông tin cần tuyên truyền cho các cơ quan thông tin đại chúng; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông ATVSLĐ; phát động các cuộc thi, chiến dịch truyền thông về tuyên truyền, thực thi Luật ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất kinh doanh... Các doanh nghiệp tập trung rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ tại các bộ phận, phân xưởng; tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về ATVSLĐ; thực hành sơ cấp cứu TNLĐ; phát động các phong trào thi đua, ký giao ước thi đua đảm bảo ATVSLĐ trong các phân xưởng, tổ, đội; tổ chức các cuộc thi, sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, giảm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; tổ chức tư vấn, khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động...

Trong Tháng hành động ATVSLĐ, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chức năng tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ. Nội dung kiểm tra, thanh tra tập trung vào các ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; việc thực hiện các quy định pháp luật ATVSLĐ, công tác huấn luyện ATVSLĐ; việc sử dụng thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại các đơn vị.