Bảng tuyên truyền giao thông không rõ nội dung

(NTO) Trên tuyến đường 704 (thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải) có bảng tuyên truyền an toàn giao thông bị bong tróc nhìn không rõ nội dung, làm người đi đường và phương tiện tham gia giao thông khó nhận biết và mất mỹ quan đô thị.

Đề nghị cơ quan chức năng cần sớm khắc phục để đảm bảo mỹ quan và phát huy tác dụng tuyên truyền.

Ảnh chụp vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 07-12-2017.