Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận: Gắn đào tạo lý thuyết với thực hành, rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên

(NTO) Ngày 30-11, Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận tổ chức buổi phỏng vấn nhà tuyển dụng trong khuôn khổ chương trình kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục năm 2017.

Tham dự buổi phỏng vấn có đại diện các cơ quan, đơn vị đã tuyển dụng sinh viên của Phân hiệu, gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh và Chi nhánh Phòng nghiên cứu bệnh học thủy sản ShrimpVet Laboratory tại Ninh Thuận. Trả lời phỏng vấn của đơn vị khảo sát, đa phần nhà tuyển dụng đánh giá sinh viên tốt nghiệp tại Phân hiệu có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng cơ bản vị trí, công việc tại cơ quan, đơn vị sau thời gian tập sự… Đại diện các cơ quan, đơn vị tuyển dụng góp ý Phân hiệu cần gắn đào tạo lý thuyết với thực tiễn, thực hành; quan tâm, tạo điều kiện để sinh viên tham gia thực tập, nghiên cứu nhiều hơn tại các cơ quan, đơn vị; Ban Giám đốc, các tổ chức, đoàn thể Phân hiệu cần thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, giao lưu học hỏi, giúp sinh viên bồi dưỡng kỹ năng mềm, trình độ tiếng Anh, Tin học… đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.