Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

(NTO) Ngày 8-9, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2016-2020. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Văn Bình, Trần Quốc Nam, Phạm Văn Hậu và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.  Ảnh: V.M

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn thực hiện các Chương trình MTQG năm 2017 là 108,063 tỷ đồng, tăng 29,6% so với kế hoạch năm 2016. Trong đó, Chương trình xây dựng nông thôn mới 43,21 tỷ đồng, Chương trình giảm nghèo bền vững 64,853 tỷ đồng. Đối với vốn đầu tư phát triển, trên cơ sở quyết định được giao, UBND các huyện đã giao chi tiết cho các xã và chủ đầu tư thực hiện giải ngân đối với các dự án chuyển tiếp, thanh toán các công trình hoàn thành. Theo đó, tính đến ngày 31-8-2017, đã giải ngân 20 tỷ đồng, đạt 27,1%; riêng năm 2017, các công trình hoàn thành, chuyển tiếp đã giải ngân trên 13,71 tỷ đồng, đạt 85%; các công trình khởi công mới chưa giải ngân. Đối với vốn sự nghiệp, mặc dù kế hoạch vốn giao chậm, nhưng các sở, ngành, địa phương đã chủ động triển khai một số nội dung như đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã thuộc Chương trình 135...

Đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 16 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện chương trình năm 2017 được UBND tỉnh ban hành, các địa phương đã chủ động rà soát, đánh giá hiện trạng theo bộ tiêu chí mới của tỉnh để tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt hoặc các tiêu chí tuy đã đạt nhưng còn yếu. Về Chương trình giảm nghèo bền vững, qua kết quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2016, toàn tỉnh có 20.253 hộ nghèo, chiếm 12,54%, giảm 2,39% so với năm 2015; hộ cận nghèo chiếm 10,31%, tăng 1,49% so với năm 2015. Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và kế hoạch của UBND tỉnh, chỉ tiêu giảm nghèo năm 2017 từ 1-1,5%; đối với huyện nghèo, chỉ tiêu giảm nghèo từ 3-4%...

Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến của các đại biểu tham dự, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như tập trung rà soát, ổn định tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ các chính sách của Nhà nước; các sở, ngành triển khai thực hiện các nội dung theo chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo được ban hành kèm theo Quyết định số 1555/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh...