Mô hình cánh đồng lớn

(NTO) Cánh đồng lớn tại thôn Hiếu Lễ ( Phước Hậu, Ninh Phước) là mô hình thí điểm đầu tiên của tỉnh ta có 103 nông hộ tham gia với diện tích 56 ha.

Trong đó, có 15ha thực hiện sạ hàng do Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phước Hậu thực hiện. Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố cung cấp giống lúa TH41 nguyên chủng, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất lúa giống vụ hè - thu năm 2017 và bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Vấn đề đột phá của cánh đồng lớn là gieo tập trung đồng loạt cùng một loại giống lúa, thực hiện quy trình "1phải, 5 giảm " với kỹ thuật gieo sạ hàng với lượng giống 20kg/sào.

Phóng viên Báo điện tử Ninh Thuận ghi lại quy trình sản xuất lúa giống trên cánh đồng lớn xã Phước Hậu:

 Cánh đồng lớn thôn Hiếu Lễ làm đất bằng thiết bị cơ giới.

Lúa giống  TH41 nguyên chủng được ủ lên mầm.

Máy sạ hàng được đưa vào cánh đồng lớn.

 Đưa lúa giống vào ống máy sạ hàng.

Nông dân xã Phước Hậu kéo máy sạ lúa giống theo hàng.

Nông dân kiểm tra lúa sạ theo hàng.

 Nông dân phun thuốc bảo vệ cây lúa sau khi sạ hàng 4 ngày.

Nông dân kiểm tra lúa 10 ngày sau khi sạ.