Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các địa phương về thực hiện khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

(NTO) Ngày 20-3, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với UBND Tp.Phan Rang- Tháp Chàm, huyện Ninh Sơn, Ninh Phước và một số sở, ngành về việc triển khai thực hiện khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại các địa phương.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Theo quy hoạch, khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn Tp.Phan Rang- Tháp Chàm được xây dựng tại phường Mỹ Đông, trên diện tích 1,3 ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 19,2 tỷ đồng. Quy mô giết mổ nhỏ, chỉ khoảng 290 con gia súc/ngày đêm, trong khi đó nguồn vốn đầu tư để thực hiện các khâu giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng tương đối lớn nên khó thu hút các nhà đầu tư vào dự án.

Đối với các huyện Ninh Sơn, Ninh Phước, hiện nay đã có một số nhà đầu tư đăng ký thực hiện xây dựng các dự án khu giết mổ tập trung ở địa phương; hầu hết đáp ứng tốt các tiêu chí, điều kiện như địa điểm, quy mô….

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND Tp.Phan Rang- Tháp Chàm tiếp tục làm việc với các nhà đầu tư để bàn bạc, thống nhất các phương án giải quyết khó khăn, vướng mắc. Trong điều kiện khó khăn về nguồn vốn như hiện nay, có thể cho phép các nhà đầu tư chia dự án thành nhiều giai đoạn để tiến hành thực hiện. Đối với các dự án tại các huyện Ninh Sơn, Ninh Phước, đồng chí yêu cầu các địa phương, các sở, ngành liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục để nhanh chóng triển khai thực hiện dự án. Tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp sớm hoàn thành dự án. Phấn đấu trong năm 2017, có ít nhất 1 lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đi vào hoạt động, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, khắc phục tình trạng lò giết mổ nhỏ lẻ, khó kiểm soát như hiện nay.